Sprzątanie i wykaszanie trawy Wisła m.Tokary

W dniu 4 sierpnia kilka osób z zarządu przeprowadziło akcję wykaszania trawy i sprzątania śmieci nad brzegami Wisły w m. Tokary. Szkoda że na tak liczne koło znalazło się tylko 6 osób:( Mamy nadzieję, że zorganizowana akcja przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej i da dobry przykład do naśladowania. W imieniu Koła wszystkim uczestnikom akcji jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!