Ogólne zasady organizacji zawodów wędkarskich w Kole 110 Miejskie w Kutnie na rok 2023

                          Ogólne Zasady organizacji zawodów wędkarskich w Kole 110 Miejskie w Kutnie na rok 2023

 

 1. Komunikaty o zawodach będą zamieszczane na stronie internetowej koła, na facebooku i w Sklepie Wędkarskim Wacław Marciniak co najmniej dwa tygodnie przed terminem zawodów (nie dotyczy komunikatów na zawody podlodowej).

 2. Zapisy na zawody są przyjmowane przez Skarbnika i V-ce Prezesa ds. Sportu do ostatniego czwartku przed terminem zawodów. Dopuszczalne są zapisy na zawody telefoniczne lub osobiście u Skarbnika.

 3. Warunkiem udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty startowej do ostatniego czwartku przed zawodami ( termin wnoszenia opłat może zostać skrócony przy czym będzie to podane w komunikacie o zawodach).

 4. Na każde zawody obowiązuje opłata startowa w wysokości 40 zł za zawody spinningowe i 30 z na pozostałe zawody mistrzowskie z cyklu GPx od zawodnika.

 5. Na zawody wędkarskie z cyklu Maraton Wędkarski obowiązuje opłata startowa 240 zł od drużyny

 6. Na wycieczkę sportowo-rekreacyjną obowiązuje opłata startowa 130 zł na belonę i 100 zł na Pogorzelec od zawodnika.

 7. Opłatę startową można uiścić u skarbnika lub przelewem na konto koła podane w komunikacie o zawodach.

 8. Opłata uiszczana na konto musi zostać wpłacona odpowiednio wcześniej, żeby została zaksięgowana na koncie koła najpóźniej w czwartek przed zawodami.

 9. Numer konta koła do wpłat:

Odbiorca: Okręg Mazowiecki PZW Koło 110

Numer konta: 31 1090 1883 0000 0001 3684 6544

Tytuł przelewu: opłata startowa (imię i nazwisko zawodnika)

 1. Wszystkie ryby złowione podczas zawodów zabezpiecza organizator zawodów.

 2. Kadet i junior biorący udział w zawodach mistrzowskich musi przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach i mieć opiekuna. W przypadku, gdy opiekunem jest rodzic nie wymaga się zgody pisemnej.

 3. Organizator ma prawo zmienić miejsce i termin zawodów, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów.

 4. Nagrody w zawodach cyklu GPx w poszczególnych turach są przyznawane za miejsca 1-3 w każdej turze zawodów.

 5. Nagrodą jest bon/talon na zakupy artykułów wędkarskich

I miejsce – 300 zł

II miejsce – 250 zł

III miejsce – 200 zł

 1. Nagrody należy zakupić i rozliczyć do końca każdego bieżącego miesiąca fakturą vat wystawioną na:

Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie Koło 110

Ul. Twarda 42

00-830 Warszawa

NIP 5271020661

 1. Uczestnictwo zawodnika w zawodach rangi okręgowej lub delegowanie zawodnika na inne zawody wędkarskie jest finansowane przez Koło w postaci opłaty startowego i zanętowego do wysokości 100 zł za każdą turę zawodów. Środki wydane na zanętowe musza być udokumentowane fakturą wystawioną zgodnie z danymi zawartymi w pkt. 15

Środki należy rozliczyć do końca bieżącego miesiąca, w którym odbyły się zawody.

 1. Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska, imienia, nazwy drużyny uczestnika, jak również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, zdjęciach i filmach z imprezy W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w zawodach. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Zarząd koła nr 110 w Kutnie.

 2. Protesty zgłoszone przez zawodników w trakcie zawodów lub po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników rozpatruje Sędzia Główny Zawodów. Protest należy wnieść w formie pisemnej i jest wolny od kaucji. Decyzja Sędziego Głównego Zawodów w sprawie złożonego protestu jest ostateczna. Informacja o proteście i wyniku jego rozpatrzenia zostanie umieszczona w protokole zawodów.