Komunikat OMPZW w sprawie nocnego wędkowania ze środków pływających.

https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5523.pdf