Piknik wędkarski dla dzieci z POW Tęcza w Kutnie

Jak co roku Zarząd Koła 110 w Kutnie zorganizowal Piknik wędkarski dla dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie.

Piknik połączony był z wycieczką do Stada Ogierów w Łącku.